Vorige

RB 2030

De visiegroep 2030 heeft als doel het begeleiden en ontwikkelen van (aankomende) leden naar de belastingadviseur van de toekomst. Vanuit dit doel wordt de verbinding gelegd met het beroepsprofiel in 2030. En aangezien één RB niet bestaat, ontwikkelen we ook varianten hierop. Daarnaast kent de visiegroep twee inhoudelijke thema’s, namelijk duurzaamheid en tax & technology.

Tax & technology

Op dit thema lag de focus in 2020, waarbij er verbinding is gezocht met de Vrije Universiteit Amsterdam, Maastricht University en Tilburg University. Zij zijn de grondleggers van de masteropleiding Tax & Technology. Per 2021 zal onze samenwerking met hen vastgelegd worden in een overeenkomst, waarbij het Register Belastingadviseurs één van de partners van de opleiding zal zijn.

De samenwerking tussen onze vereniging en de eerdergenoemde universiteiten behelst:

  • het houden van onderzoek op het gebied van tax & technology, toegespitst op de mkb-adviespraktijk;
  • het ontwikkelen van een onderwijsprogramma (permanente educatie) op het domein van tax & technology;
  • de mogelijkheid tot plaatsing van RB-leden in de Master Tax & Technology.

Ledenonderzoek

Eind oktober 2020 heeft de Vrije Universiteit een nulmeting gehouden onder onze leden met als doel in kaart te brengen wat de opleidingsbehoefte op het gebied van tax & technology is. Aan de leden is gevraagd om een zelfevaluatie te doen rond hun huidige kennis en de kennisbehoefte over onder meer:

  • De fiscale aspecten van technologie: regelgeving gericht op compliance-verplichtingen waarbij technologie een rol speelt en de gevolgen van het automatiseren van belastingrecht;
  • Fiscale software: applicaties die gebruikt worden om te voldoen aan fiscale compliance-verplichtingen;
  • Statistiek en kunstmatige intelligentie: statistische basiskennis en tax data-visualisatie met behulp van statistiek als basis voor data-analyse;
  • Technische innovaties gericht op de fiscaliteit.

Er hebben 945 leden deelgenomen aan dit onderzoek. Dat is bijna tien keer zo veel als de 95 deelnemers die nodig waren om het onderzoek als betrouwbaar te bestempelen. De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen de 25 en 81 jaar. De ‘gemiddelde’ respondent is 51 jaar. De algehele conclusie is dat er grote behoefte bestaat aan het verkrijgen en verdiepen van kennis op dit gebied.

Onderwijsprogramma

Op basis van de resultaten van dit ledenonderzoek heeft de Vrije Universiteit Amsterdam een onderwijsprogramma uitgewerkt waarin eerdergenoemde kennisgebieden aan bod komen. Daarbij ligt de focus op de toepassing van tax & technology in de belastingadviespraktijk. Dit onderwijsaanbod wordt medio 2021 binnen het cursusaanbod van het RB geïmplementeerd.
De visiegroep is daarnaast op zoek gegaan naar een partner die het RB en haar leden kan activeren om de stap te zetten naar de digitale transformatie. Bewustwording omtrent het belang en de relevantie van deze transformatie die leidt tot de toepassing van tax & technology, vormen daarbij de basis.

In 2020 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een leerprogramma van drie modules. De eerste (start)module is een e-learning waarbij wordt vastgesteld op welk digitaal niveau het RB-lid staat. Daarna volgt een webinar waarin leden meer leren over technologische ontwikkelingen binnen de mkb-adviespraktijk. Vervolgens gaan ze aan de slag. Via e-learning wordt aandacht besteed aan concrete casuïstiek in fiscale praktijk voor een mkb-onderneming. Het leerprogramma wordt afgesloten met een bootcamp waarbij leden die werkzaam zijn in eenzelfde leeromgeving aan de slag gaan met een concreet vraagstuk.

Deze samenwerking zal in 2021 verder worden geconcretiseerd en uitgewerkt, om vervolgens samen met het onderwijsprogramma van de universiteiten onderdeel te worden van het PE-aanbod van de vereniging.