Vorige

Leden

Eind 2020 zijn circa 6.700 leden aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. De daling van het aantal leden is met name het gevolg van de afname van het aantal RB-leden en het aantal aspirant-leden.

Het aantal RB-leden is enerzijds afgenomen als gevolg van het beƫindigen van de werkzaamheden (64 leden) en anderzijds door het collectief overstappen van kantoren naar het NOB (42 leden). In 2020 zijn 15 leden door de vereniging geroyeerd, als gevolg van het niet voldoen aan het PE-reglement.

Ook bij de afname van het aantal RBc-leden speelt de beƫindiging van werkzaamheden (25). Vanwege royement door het niet voldoen aan de PE-verplichting zijn in totaal 11 RBc-leden uitgeschreven. Niet alle uitgeschreven leden geven hun reden van vertrek aan.

De afname van het aantal aspirant-leden is te verklaren doordat enkel studenten aan de RB Academy nog als aspirant-lid ingeschreven worden (in 2020 18 leden) en doordat zij afstuderen en doorstromen naar het RB- of RBc-lidmaatschap. In 2020 zijn 43 aspirant-leden met de opleiding gestopt en 65 studenten zijn intern doorgestroomd naar een regulier lidmaatschap.

Evenals in 2019 groeit het aantal oudere leden ten opzichte van de jongere leden. Ook onze vereniging heeft te maken met enige vergrijzing. Waar in 2019 38% van onze leden jonger was dan 44 jaar, is dat percentage in 2020 met 5% gedaald. Het percentage leden ouder dan 44 jaar loopt op naar 67%.

Als we kijken naar de lidmaatschappen bij andere beroepsverenigingen, dan zien we dat het merendeel van onze leden alleen bij onze beroepsvereniging is aangesloten. De percentages zijn ten opzichte van 2019 nagenoeg onveranderd.

Ook in 2021 wordt extra ingezet op ledenbehoud en ledengroei. Dat gebeurt o.a. door de verbetering van het onderwijsaanbod, door activiteiten voortvloeiend uit het jongerenbeleid en via accountmanagement.