Vorige

Het Bureau

Op 6 januari 2020 opende het RB-bureau haar deuren in het WTC in Den Haag. In Den Haag kunnen de belangen van onze leden nog beter behartigd worden. Het RB wil zich nadrukkelijker profileren en doorontwikkelen tot een belangen- en netwerkorganisatie, gericht op de voor ons relevante politiek-bestuurlijke omgeving van ministeries, Tweede Kamer en andere branche-, beroeps en ondernemersorganisaties. Dit vraagt om aanwezigheid van het bureau in Den Haag, letterlijk dicht op onze stakeholders.

Het besluit tot verhuizing is door het bestuur genomen. Het inhoudelijk fundament daarvoor wordt gevormd door de fiscale, technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en de directe invloed daarvan op de belastingadviseur in het mkb. Dat staat beschreven in het Strategisch plan 2019-2023. Onderdeel van dit plan vormt de transitie van het RB naar een vereniging waarbij de focus ligt op de sector, de markt en de samenleving.

Formatie

De bureauorganisatie is in beweging. Als gevolg van de verhuizing verliet twee derde van het personeel de organisatie, wat leidde tot kennisverlies. Tegelijkertijd kon er ook op bureauniveau een stap gezet worden naar organogram in lijn met het gedachtegoed van vereniging 3.0. Waar de bureauorganisatie zich tot 2020 liet typeren door veel administratieve functies, werd de focus verlegd naar functies die direct gericht zijn op ondersteuning van de leden, ledenbinding en advies. Voorbeelden hiervan zijn de functies van projectmanager jongeren, beleidsadviseur opleidingen- en innovatie en de accountmanager.

Met de start van veel nieuwe medewerkers in Den Haag is geïnvesteerd in kennisontwikkeling gericht op de functie, inrichting en optimaliseren van werkprocessen en kennismaking met de vereniging en haar achterban.
Vanaf maart 2020 werken alle medewerkers vanuit hun virtuele thuiskantoren. Hiermee geeft het RB gehoor aan de oproep om vooral thuis te werken gedurende de pandemie. Dit heeft tot gevolg dat het bouwen aan een toekomstbestendige bureauorganisatie ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt is.

Binnen het bureau was in 25,55 Fte actief. De directie werd gevoerd door Therèse van ’t Westende MSc., algemeen directeur en mr. Sylvester Schenk RB, directeur fiscale zaken.