Vorige

Accountmanagement

Sinds 2020 is relatiebeheer en de binding met onze leden nog meer een speerpunt binnen de activiteiten van het bureau. Er is een directe focus op ledenbinding en ledenbehoud. Daarbij wordt gekeken naar:

  • het inventariseren van wensen en behoeftes van RB-leden en de kantoren
  • het promoten van het Register Belastingadviseurs en de binding met de leden en kantoren versterken
  • het onder de aandacht brengen van producten en diensten van het Register Belastingadviseurs.

Om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden, is er sinds 2020 een accountmanager middelgrote en kleine kantoren aangetrokken. De grote kantoren zijn onderdeel van de portefeuille van de directie. Met hen vindt periodiek overleg plaats over de kwaliteit en meerwaarde van producten en diensten van de vereniging. Ook de RB Academy is daarbij een gesprekonderwerp.

Kantoorbezoeken en telefoongesprekken

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 is er een start gemaakt het afleggen van kantoorbezoeken. Waar mogelijk fysiek en rekening houdend met de covid-maatregelen, daarnaast digitaal. Deze bezoeken stonden in het teken van een (hernieuwde) kennismaking met het Register Belastingadviseurs. In totaal zijn er 130 kantoren bezocht en de gesprekspartners waardeerden dat.

Veelvoorkomende signalen uit deze gesprekken worden meegenomen in het te ontwikkelen producten- en dienstenaanbod van de vereniging. Daarnaast zorgen we ervoor dat concrete vragen door de juiste afdeling binnen het bureau worden beantwoord.

Daarnaast zijn er meer dan 100 telefonische gesprekken gevoerd met leden die als zzp’ er opereren. Deze gesprekken richtten zich op het achterhalen van de specifieke behoefte van deze leden. De zzp’ers waarderen de ondersteuning van Bureau Vaktechniek en de informatie op het kennisplatform. Tegelijkertijd is een veel geuite wens meer in te zetten op het creëren van een vaktechnisch netwerk voor deze doelgroep.

Nieuwe leden en opzeggingen

In de loop van 2020 zijn we gestart met bellen van nieuwe leden om hen persoonlijk te verwelkomen bij de vereniging. Tijdens dit soort gesprekken maken we hen wegwijs en brengen we onze producten en diensten onder de aandacht.

Een andere belangrijke aanpassing in het werkproces is dat we ernaar streven om iedere relevante lidmaatschapsopzegging na te bellen. In 2020 zijn hierover 66 gesprekken gevoerd. Op basis daarvan hebben acht leden alsnog besloten lid te blijven. Uit deze gesprekken blijkt dat twee belangrijke redenen voor opzegging van het lidmaatschap zijn:

  • Een wijziging van dienstverband naar een NOB-kantoor of de Belastingdienst;
  • Een te grote financiële investering ten opzichte van het gebruik van producten en diensten van het RB in het kader van het lidmaatschap.

Nu het proces van ledenbinding en ledenbehoud is ingericht, is de vervolgstap om ook ledenwerving binnen het aandachtsgebied van accountmanagement op te nemen.