Vorige

Fiscaal Kenniscentrum

(ondersteuning beroepsuitoefening)

Het beroep van belastingadviseur maakt een belangrijke en complexe transitie door als gevolg van externe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in vaktechnische zin, op het gebied van ICT, kunstmatige intelligentie en duurzaamheid. Ook de situatie bij afnemers van onze diensten, bij de Belastingdienst en bij softwareleveranciers spelen hierin een rol. Het is dus van belang deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en er tijdig op in te spelen teneinde ons beroep en onze leden toekomstbestendig te houden.

Ook is het Register Belastingadviseurs, als vereniging, in verandering en wil het nadrukkelijker bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de beroepsgroep. Daarnaast is er de wens de vereniging te ontwikkelen tot hét centrum van het fiscale domein in Nederland. Dat betekent het zijn van een autoriteit op fiscaal vakgebied, met als doel daarmee de RB beter te kunnen positioneren. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om het Register Belastingadviseurs sinds januari 2020 ook als Fiscaal Kenniscentrum te profileren.

Dit is het kennisplatform van de vereniging en dé plek waar betrouwbare fiscale kennis met een focus op het mkb beschikbaar wordt gesteld. Het doel daarvan is onze leden, stakeholders binnen het fiscale domein en belangenorganisaties met een focus op het mkb proactief te informeren en kennisdeling te faciliteren. In 2020 is het businessplan voor het Fiscaal Kenniscentrum geschreven en geconcretiseerd in een roadmap. Deze is gebaseerd op vier pijlers: verbinding met (potentiële) leden en stakeholders, innovatie, kennis- en informatievoorziening en kennisdeling.

Bureau Vaktechniek

Bureau Vaktechniek is het kloppend hart van het Fiscaal Kenniscentrum. Het team heeft de kennis in huis om leden met raad en daad bij te staan bij de beroepsuitoefening. Naast de vaste gezichten van het bureau is er ook een flexibele schil voor ondersteuning op specialistische domeinen. Dat gebeurt onder andere via de helpdesk. Daar kunnen leden dagelijks terecht met hun vragen en om te sparren over praktijkgevallen. Daarnaast wordt er vanuit Bureau Vaktechniek verwezen naar wetsbepalingen, notities, modellen et cetera. Ook kunnen leden terecht met vragen over de wijze waarop de fiscale regels, wetten en wijzigingen te interpreteren zijn.

Dossier Covid-19

Ook in de werkzaamheden van Bureau Vaktechniek vormde covid-19 een rode raad. Binnen het online platform RB.nl werd een dossierpagina ingericht waarop leden eenvoudig alle relevante informatie over covid-19 en de mogelijke (fiscale) gevolgen en oplossingen konden vinden. Binnen het dossier zijn diverse hieraan gerelateerde notities en modellen verschenen. Daarnaast konden leden met vragen terecht bij de helpdesk en informeerden de fiscalisten de leden via korte filmpjes.

CFE

Het Register Belastingadviseurs hecht grote waarde aan bevordering van het belastingadviesberoep op internationaal niveau. Daarom is de vereniging aangesloten bij de Confédération Fiscale Européenne (CFE). Deze Europese koepelorganisatie, opgericht in 1959, verenigt 32 beroepsorganisaties van belastingadviseurs in 24 Europese landen. Deze organisaties vertegenwoordigen tezamen 180.000 individuele belastingadviseurs.

De CFE waarborgt de professionele belangen van de leden en bevordert de kwaliteit van het belastingadviesberoep. Daarnaast draagt de CFE zorg voor:

  • informatie-uitwisseling over nationale belastingwetgeving
  • de coördinatie van Europese belastingwetgeving
  • contacten met zowel nationale als internationale autoriteiten

De Nederlandse zetel binnen CFE wordt naast het Register Belastingadviseurs ingevuld door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen.
Als gevolg van Covid-19 hebben de CFE-vergaderingen digitaal plaatsgevonden.