Vorige

Bestuursleden in beeld

De heer
mr. drs. A.J.A. (Fons)
Overwater RB - voorzitter

Portefeuilles:
Belangenbehartiging en profilering van de RB

Visiegroepen:
Vernieuwing belastingstelsel

Het is duidelijk dat de coronapandemie ook goede dingen heeft gebracht. Het heeft iedereen kritisch doen kijken naar allerhande werkprocessen, kosten en ingesleten gewoonten. Het heeft mensen die streven naar vooruitgang, automatisering en digitalisering een enorme steun in de rug gegeven en het heeft mensen en organisaties dichter bij elkaar gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de actie van de Belastingdienst om onze leden op te bellen om te vragen hoe het met de zaken en de klanten gaat. Maar ook de innige samenwerking met de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en andere coronastakeholders, om de fiscale pandemiemaatregelen zo goed mogelijk in te richten en uit te rollen. Dat zijn toch allemaal plussen in die donkere tijden.
Mevrouw
mr. C.M.J.F. (Chantal)
Moelands RB - vicevoorzitter

Portefeuilles:
Onderwijs en Kwaliteit

Visiegroepen:
Vereniging 3.0 en Kwaliteit

Met het oog op de toekomst en de wens van studenten om flexibel te kunnen studeren, is onze RB Academy in 2020 omgevormd naar een volledig modulair opleidingshuis. De 35 modules van onze beroepsopleiding zijn onder begeleiding van de vakgroepdocenten geactualiseerd en geschikt gemaakt voor meerdaags en -waar mogelijk- ook digitaal onderwijs. Volgt een student een module digitaal, dan vindt kennisoverdracht plaats via kennisclips (die plaats- en tijdonafhankelijk te volgen zijn) en online vragenuren. Afhankelijk van de vooropleiding volgt hij of zij één van de leerlijnen die leidt tot de RB-titel en bepaalt de leerroute en de duur van de opleiding. Met deze transitie is er een kwalitatief hoogwaardige, moderne beschikbaar voor toekomstig Register Belastingadviseurs.
Mevrouw
H.M. (Annemarie)
Spa AA RB - penningmeester

Portefeuilles:
Financiën en Jongerenbeleid

Visiegroepen:
RB 2030

Voor mij als penningmeester was 2020 een enorm afwijkend en surreëel jaar. Wat een invloed heeft Covid-19 gehad op de activiteiten die door de vereniging georganiseerd (zouden) worden. En die invloed was natuurlijk ook merkbaar als het gaat om de financiën. Het resultaat was een hoge winst die niet begroot was. Uiteraard gaan we die de komende jaren volledig inzetten op de doelen zoals genoemd in het strategisch plan, zodat we nog meer voor onze leden kunnen betekenen!
De heer
mr. drs. W.K.M. (Willem)
Faassen RB

Portefeuilles:
Kwaliteit en Onderwijs

Visiegroepen:
Vereniging 3.0 en Kwaliteit

Dat 2020 nagenoeg volledig in het teken stond van corona, mag geen verrassing zijn. Van het ene op het andere moment moest PE van volledig fysiek naar volledig digitaal worden omgezet. Een enorm compliment aan alle medewerkers van ons bureau dat we dit zo snel hebben weten te realiseren. Uit de enquêtes blijkt dat onze leden overwegend erg positief zijn, en daar doen we het voor. De ervaring die we hiermee hebben opgedaan nemen we mee naar de toekomst en verrijkt ons PE-aanbod.
De heer
C.M. (Martin)
Hommersom LLM RB

Portefeuilles:
Belangenbehartiging, profilering van de RB, Jongerenbeleid

Visiegroepen:
RB 2030

Morgen is vandaag. Dat realiseer ik me steeds opnieuw als ik actief ben op het dossier RB 2030. We willen onze leden faciliteren in de digitale transitie, bijvoorbeeld door partner te zijn in de Master Tax & Technology en door een leerlijn rond dit thema samen te stellen. Dat is echt nodig want de technologische ontwikkelingen gaan snel...voor je het weet ben je in gisteren beland.