Vorige

Jong RB

Onder de vlag van visiegroep 3.0. heeft de jongerencommissie in 2020 haar beleidskader opgesteld en de daaruit voortvloeiende activiteiten uitgewerkt. Met de verhuizing van het Register Belastingadviseurs naar Den Haag is de functie projectmanager jongerenbeleid opnieuw ingevuld. Het doel daarvan is de jongerencommissie te ondersteunen in de verdere doorontwikkeling van het beleid en het effect dat daarmee bereikt kan worden.

De doelgroep jongeren is gesplitst in Jong RB-leden (tot en met 35 jaar) en fiscale studenten van hogescholen en universiteiten. Beide groepen vragen om een specifieke benadering. De zevenhonderd jonge RB-leden vormen samen het Jong RB-netwerk.

De jongerencommissie, die de jonge leden vertegenwoordigt, heeft in 2020 het Manifest opgesteld. Een stuk van tien punten, waarin wordt gepleit voor een eenvoudig en rechtvaardig belastingstelsel. Daniël van Meijgaarden (voorzitter van de RB jongerencommissie):

We willen graag dat het belastingstelsel beter aansluit bij de visie van onze generatie. Belastingheffing is primair een bron van inkomsten voor de overheid zodat alle voorzieningen in dit land blijven draaien. Maar er is inmiddels een systeem ontstaan, dat niet meer te doorgronden is. Daarnaast past het systeem niet meer bij het leven van nu. Het beeld dat iedereen ergens lang werkt, carrière maakt en met pensioen gaat is verdwenen. Werkweken van 80 uur+ zijn ingeruild voor parttimewerken en sabbaticals.

RB Jongerencommissie

De RB Jongerencommissie draagt in het manifest oplossingen aan, gericht op realisatie van een dergelijk stelsel. In 2021 wordt daaraan verder ruchtbaarheid gegeven door te focussen op:

  • wijziging eigenwoningregeling
  • belastingheffing deel- en platformeconomie
  • flexibiliteit bij vorming oudedagsvoorziening.

Sparren en samenwerken met andere (politieke) jongerenpartijen is daarbij in eerste instantie het doel.

Leden jongerencommissie 2020

  • Daniel van Meijgaarden (voorzitter sinds juni 2019)
  • Manon Staal
  • Nienke Zomer (tot mei, 2020)
  • Jurriaan van Steen (overleden op 4 april 2020)
  • Çigdem Alkiliç (vicevoorzitter, tot 31 december 2020)
  • Tim Bolink

Webinars en evenementen

Door corona werden ook bij Jong RB de plannen omgegooid. Waar we normaliter fysieke evenementen en bijeenkomsten organiseren, was vanaf maart de omschakeling naar volledig online een feit. Dat bracht flexibiliteit met zich mee als het gaat om het zelf kunnen kiezen van het tijdstip om een webinar te volgen. En de reistijd viel weg. Deze omstandigheden vertaalden zich in het bezoekersaantal en betekenen ook dat webinars na corona in beeld zullen blijven.

Voor jong RB-leden is niet alleen fiscale kennis belangrijk. Er vindt een verschuiving plaats van een meer uitvoerende invulling van het vak naar advisering. Dat komt door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waaronder die op technologische vlak. Als adviseur moet je over de juiste vaardigheden beschikken en die staan dan ook steeds vaker op de agenda.

Fiscale studenten

Als het gaat om deze doelgroep ligt de focus op naamsbekendheid van het RB. In 2020 hebben we geadverteerd in de studentenagenda, in de steden Tilburg, Rotterdam en Amsterdam. Ook sponsoren we jaarlijks fiscale studieverenigingen en organiseren we evenementen met een aantal van hen. Zo kunnen we meer informatie geven over onze opleidingen en het profijt dat je hebt van de titel RB. Ook laten we geregistreerde fiscale studenten af en toe meekijken met de webinars die we organiseren voor Jong RB. Ten slotte zoeken we contact met fiscale studenten rond evenementen. Je kunt hierbij denken aan een samenwerking met de SRA, die bedrijvendagen organiseert bij hogescholen. Hier verzorgen wij een korte introductie van het RB en geeft een jong RB-lid een presentatie. Ook doen we mee aan evenementen als de Tax-week.

Tax-jobs.nl

Om voor de fiscale starter zichtbaarder te worden op de arbeidsmarkt hebben we in 2018 de website tax-jobs.nl ontwikkeld. Op de website kunnen werkgever en werkzoekende/stagezoekende elkaar vinden. Zowel voor de student en starter, als voor de kantoren is dit een interessante website. Het wordt makkelijker gemaakt om elkaar te vinden.

Er is een doorlopende online campagne om studenten te wijzen op vacatures, en werkgevers op de voordelen van het gratis platform. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 126 nieuwe studenten zich hebben aangemeld, 29 nieuwe kantoren zich geregistreerd hebben en er 65 vacatures zijn geplaatst.