Vorige

Voorwoord

Werden vorig jaar rond deze tijd gedachten en tijd bijna volledig beheerst door de groeiende pandemie, nu zijn die vooral gericht op herstel en het nieuwe normaal. Een jaarverslag is vooral een terugblik. Op 2020, een jaar dat vraagt om respect voor slachtoffers en gedupeerden van COVID-19. Een jaar ook dat, mede door de pandemie, bijzonder was voor onze vereniging. Daar sta ik bij stil, om vervolgens de blik toch ook een beetje op de toekomst te richten.

Ondanks de lockdowns en een handvol besmettingen, hebben onze medewerkers het hele jaar gemotiveerd en enthousiast gewerkt. Wel vaak onder bijzondere omstandigheden en met de nodige beperkingen. De disruptie die de pandemie heeft veroorzaakt bracht bijvoorbeeld met zich mee dat slechts op heel kleine schaal -en alleen in bepaalde periodes- fysieke bijeenkomsten konden worden georganiseerd. Dat was merkbaar, of het nu ging om onze opleidingen, permanente educatie of bestuurlijke activiteiten. Er zijn verschillende, meestal online oplossingen voor dit probleem gevonden. Een deel hiervan krijgt een blijvend karakter, omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat dit alternatief best plezierig kan zijn. Denk aan grootschalige digitale bijeenkomsten zoals een LSB. Ook op andere vlakken zijn we creatief geweest. Studenten die slaagden voor hun opleiding kregen hun diploma’s hoogstpersoonlijk overhandigd. Met inachtneming van de coronamaatregelen én een bos bloemen. Dat werd gewaardeerd merkten we onder andere aan de vele positieve reacties op onze social mediakanalen.

Het was bij het RB dus zeker niet alleen kommer en kwel. Maar voor een deel van het mkb en andere getroffen sectoren zoals cultuur en evenementen, was en is dat (nog) wel het geval. Dat geldt ook voor de zzp’ers die -bijna van de ene op de andere dag- brodeloos werden. Onze leden hebben zich goed geweerd. Er was een grote bereidheid tot aanpassing aan de nieuwe omstandigheden, de solidariteit met het mkb was voelbaar en de betrokkenheid binnen onze vereniging is gegroeid. Kijk maar naar de ongeëvenaarde belangstelling voor onze Algemene Ledenvergaderingen.

Eén van de besluiten genomen in de laatste ALV was de verlenging van de looptijd van het strategisch plan tot 2023. In het plan staat de basis beschreven voor een verdere uitrol van besluiten uit 2017 om het beroep van belastingadviseur toekomstbestendig te maken. Omdat we vanwege corona niet de voortgang hebben kunnen boeken die we wilden, is tot dit jaar verlenging besloten. Dat geeft lucht. Om in 2021, een jaar waarin we hopelijk weer intensiever met elkaar kunnen samenwerken, ‘het been bij te trekken’.

Met betrekking tot Public Affairs is 2020 een succesvol jaar geweest waarin veel nieuwe contacten met stakeholders in het fiscale domein zijn gelegd en bestaande contacten zijn verdiept of versterkt. Daarbij gaat het vooral om relaties met medewerkers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën, met journalisten, uitgevers en politici. En in dat kader gaat het dan over tal van onderwerpen die onze leden, onze vereniging of het mkb aangaat. Denk aan de vernieuwing van het belastingstelsel, de coronamaatregelen, de wettelijke regulering van ons beroep, de positie van de zzp’er en de communicatie en samenwerking met de Belastingdienst.

Het jaar 2021 zal onmiskenbaar in het teken staan van het openstellen van de economie, wat met name voor de getroffen sectoren reden zal zijn om eindelijk de vlag uit te hangen. Wij hebben, als Register Belastingadviseurs, fiscale herstelmaatregelen bedacht en aan het papier toevertrouwd.

Deze overhandigen we aan beleidsmakers in de hoop dat ze daar hun voordeel mee doen. Verder gaan we het nieuw te vormen kabinet voorstellen doen voor een nieuw belastingstelsel. We zijn benieuwd wat dat het land in het algemeen en de belastingadviseur in het bijzonder, gaat brengen.

Tenslotte: 2021 begon heugelijk vanwege het 10-jarig jubileum van de fusie tussen de Federatie van belastingadviseurs en het College van belastingadviseurs. En ruim twee maanden later was het 90-jarig jubileum van onze organisatie daar. Opgeteld hadden we 100 jaar te vieren. Reden om aan onze activiteiten voor het komend jaar af en toe een feestelijk tintje te geven.

Fons Overwater
Voorzitter Register Belastingadviseurs